Tovallons Cangur Double Point

Els tovallons Double Point® estan fabricats amb un sistema productiu que es basa a encolar dues capes de tissú mitjançant micro punts. Aquest sistema d'encolat permet als tovallons guanyar volum i suavitat i els fa molt atractius per al consumidor.
No podem trobar productes que coincideixin amb la selecció.