Zásady ochrany osobních údajů

 

Rozsah zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů zahrnují veškeré zpracování údajů, ke kterému může docházet při procházení nebo interakci s kteroukoli z našich webových stránek nebo sítí sociálních médií, na kterých můžeme být aktivní (Facebook, Twitter, Instagram atd.). Na konci tohoto dokumentu jsou uvedeny speciální informace týkající se používání sítí sociálních médií.

Tyto zásady ochrany osobních údajů také pokrývají všechny procesy, při kterých naše společnost shromažďuje osobní údaje z těchto webových stránek, jako je elektronická komunikace, návštěvy, rozhovory, telefonní hovory atd.

Na kterémkoli z těchto médií můžete konzultovat informace a v některých případech vyplňovat formuláře, odpovídat na průzkumy, účastnit se soutěží, zadávat dotazy, posílat fotografie, přidávat komentáře atd., čímž nám poskytujete informace o osobních údajích. Příroda. Veškeré zpracování údajů podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů.

 

Kdo je správcem zpracování vašich osobních údajů?

V souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 Vás informujeme, že Vámi poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat společnost Garcia de Pou, S.A., se sídlem Calle de Antonio López, 236, 28026 Madrid (Španělsko), španělský daňový kód (CIF) A17060864 a e-mailová adresa [email protected].

 

Jaké osobní údaje se shromažďují a proč?

Níže uvedená tabulka ukazuje spravované osobní údaje a odpovídající účel.

SEKCE DATA ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVODY PŘÍJEMCI
Vytvoření vašeho klientského účtu Jméno, příjmení a emailová adresa. Fakturační údaje: NIF. Směr a způsob platby Založení účtu, zadávání objednávek a pokračování k vyúčtování a inkasu, odůvodněné smluvním vztahem Naše společnost
Žádost o informace o našich produktech Jméno, příjmení, e-mail, směr Údaje, abyste mohli odpovědět na vaši žádost nebo mohli sestavit rozpočet, legitimovaný vašimi předchozími požadavky Naše společnost
Záznam z videokamery obraz Video dohled, legitimovaný současnou legislativou o ochraně dat Naše společnost a bezpečnostní složky
Konzultace online chatu Jméno a e-mailová adresa Odpověď na váš dotaz, právní důvody poskytnuté vaší předchozí žádostí  Zopim
Zpravodaj Emailová adresa Zasílání obchodních informací, právní důvody poskytnuté vaším souhlasem  Mailchimp 

 

Váš souhlas může být kdykoli odvolán.

 

Na jakém základě používáme vaše osobní údaje?

Níže uvádíme vysvětlení právních důvodů, které nám umožňují zpracovávat vaše osobní údaje.

 

1.- V souladu se smluvním vztahem

2.- Když dáte svůj souhlas

3.- V oprávněném zájmu společnosti Garcia de Pou, S.A. ukázat vám služby, produkty a iniciativy, které by vás mohly zajímat

4.- Dodržování zákonných povinností

Nezapomeňte, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kontaktováním této adresy: [email protected]

 

Publikování fotografií nebo videí na webových stránkách nebo sítích sociálních médií

Stejně jako v případě shromažďování údajů za účelem pořádání soutěže nebo zpracování jakýchkoli jiných osobních údajů získáváme od vlastníka údajů předchozí, výslovný, nepopiratelný a informovaný souhlas při zveřejňování fotografií nebo videí našich zaměstnanců, zákazníků, uživatelů nebo dětí na webových stránkách popř. sítě sociálních médií. V případě dětí do 14 let uvedený souhlas poskytují rodiče nebo zákonní zástupci.

Tyto fotografie jsou zpracovávány podle zásady proporcionality; tj. jsou přísně zpracovávány pouze za účelem, pro který byl udělen souhlas.

 

Nesouvisející údaje

Garcia de Pou, S.A. informuje uživatele, že pokud neexistuje legitimní zastoupení, žádný uživatel nesmí používat identitu jiné osoby a sdělovat její osobní údaje. Uživatel proto musí mít vždy na paměti, že může poskytnout pouze osobní údaje odpovídající jeho vlastní identitě a které jsou vhodné, relevantní, aktuální, přesné a přesné.

 

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Garcia de Pou, S.A. uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pokud se pokyny liší od pokynů uvedených v těchto zásadách, jsou uvedeny v příslušném dokumentu.

 

S kým sdílíme vaše údaje?

Garcia de Pou, S.A. bude sdílet vaše údaje pouze pro ty služby, u kterých je to uvedeno, a v případech stanovených zákonem.

V případě, že využijete naši službu online chatu, budou konverzace uloženy na serverech našeho poskytovatele služeb, který přijme nezbytná opatření, aby zabránil ztrátě, změně nebo neoprávněnému přístupu k datům. Jeho zásady ochrany osobních údajů naleznete na: https://www.zendesk.es/company/customers-partners/eu-data-protection/

Pokud jde o sítě sociálních médií, veškeré informace a obsah zveřejněné uživatelem budou předmětem komunikace a sdílení s ostatními uživateli, kteří konzultují danou síť sociálních médií z důvodu samotné povahy služby.

Pro služby Messagingu a zasílání bulletinů využíváme Mailchimp společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, společnosti s ručením omezeným State of Georgia. Tato společnost sídlí v USA. Mailchimp je hostován štítem ochrany soukromí (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG), takže splňuje bezpečnostní opatření uložená evropskou legislativou. Uživatel si je proto vědom a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou uchovávány společností Mailchimp za účelem odběru a zasílání elektronických bulletinů.

Bezpečnostní opatření

Garcia de Pou, S.A. zaručuje absolutní důvěrnost a soukromí shromážděných osobních údajů, a proto přijala základní bezpečnostní opatření, aby zabránila změně, ztrátě, zpracování nebo neoprávněnému přístupu, a tím zaručuje jejich integritu a bezpečnost.

Uživatel se zavazuje, že bude pečlivý a nezpřístupní své uživatelské jméno a heslo třetím osobám. Uživatel se rovněž zavazuje oznámit společnosti jakoukoli krádež, ztrátu nebo riziko přístupu třetích osob ke svému uživatelskému jménu.

 

Jaká máte práva, když nám poskytujete osobní údaje?

ŽE JO OBSAH SUPPORT CHANNEL
Přístup Můžete nahlédnout do osobních údajů spravovaných společností Garcia de Pou, S.A. [email protected] 
Rektifikace Své osobní údaje můžete změnit, pokud jsou nepřesné.
Odstranění

Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů.

 

opozice

Můžete požádat, aby vaše osobní údaje nebyly zpracovávány.

Omezení zpracování

Můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů v následujících případech:

Požádejte o limitaci k datům v různých situacích:

- Zatímco přesnost vašich údajů je zpochybňována

Kdykoli společnost Garcia de Pou, S.A. nepotřebuje zpracovávat vaše údaje, ale potřebujete je k podání nebo obhajobě stížnosti.

Přenosnost

Údaje, které jste poskytli, můžete obdržet v elektronické podobě

Pokud se domníváte, že jsme nezpracovávali vaše osobní údaje v souladu s předpisy, můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected]

Nicméně máte právo podat stížnost španělskému úřadu pro ochranu údajů (www.agpd.es).

Abyste mohli uplatnit svá práva, musí být k vaší žádosti přiložena kopie vašeho DNI nebo jiného rovnocenného dokladu totožnosti.

Uplatnění vašich práv je bezplatné

 

Sítě sociálních médií

Garcia de Pou, S.A. nemá žádnou kontrolu nad provozem sociálních sítí a informace, které zveřejníte, budou proto sdíleny se všemi uživateli, kteří konzultují uvedenou službu. Tyto sítě navíc umožňují interakci s ostatními uživateli. Níže proto uvádíme několik situací, které byste měli mít na paměti.

Účelem používání sítí sociálních médií je zvýšit povědomí a komunikovat produkty vyvinuté společností Garcia de Pou, S.A.

V zásadě platí stejné zásady ochrany údajů, jaké jsou uvedeny v tomto dokumentu, pokud jde o shromažďování, zpracování a sdílení údajů.

Uživatel se musí zavázat, že:

 • Zdržet se zveřejňování jakýchkoli informací, které nesplňují požadavky na přesnost, veřejný zájem a respekt k lidské důstojnosti. Uživatel se zejména musí zdržet veškerého jednání, které by mohlo porušovat zásadu nediskriminace na základě pohlaví, rasy, náboženství, ideologie nebo jakýchkoli jiných osobních či sociálních okolností a zasahovat do soukromí, cti a soukromého obrazu. Uživatel bude v konečném důsledku odpovědný za přesnost a zákonnost obsahu, který publikuje
 • Zdržet se publikování obrázků, videí nebo jakýchkoli jiných informací bez souhlasu dotčených stran

Garcia de Pou, S.A. nesdílí názory vyjádřené ostatními, ani ideologii profilů, se kterými lze vytvořit přátelství na jakékoli síti sociálních médií.

Garcia de Pou S.A. no se identifica con las opiniones expresadas por otros ni con la ideología de los perfiles con los que tenga amistad en ninguna red social.

Garcia de Pou, S.A. si vyhrazuje právo smazat ze svých sítí sociálních médií jakékoli informace zveřejněné jinými osobami, které porušují zákon, podněcují k tomu ostatní nebo obsahují zprávy proti lidské důstojnosti nebo institucím. Rovněž si vyhrazuje právo zablokovat nebo nahlásit profil autora takových zpráv.

Doporučení pro uživatele:

 • Při vytváření účtu zkontrolujte všeobecné podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů sítě sociálních médií.

 

 • Přečtěte si o možných nastaveních a konfiguracích použití, které nabízí daná síť sociálních médií.
 • Správně nakonfigurujte nastavení ochrany osobních údajů pro svůj uživatelský profil na síti sociálních médií.
 • Nezveřejňujte nadměrné množství informací o svém osobním a rodinném životě.
 • Buďte opatrní při zveřejňování audiovizuálního a grafického obsahu na vašem profilu, zejména pokud bude zahrnovat obrázky třetích stran.
 • Nenabízejte data třetích stran bez předchozího souhlasu od nich.

 

Sítě sociálních médií, které spravuje Garcia de Pou, S.A., jsou:

SÍŤ ADRESA
Facebook  www.facebook.com/garciadepou
Twitter  www.twitter.com/garciadepou
Google +  www.plus.google.com/b/111298753404088754979/+GarciadePouOrdis
Instagram  www.instagram.com/garciadepou
Linkedin  www.linkedin.com/company/garcia-de-pou
Youtube www.youtube.com/channel/UClS_8NSTVGb1oEBYgFmvDtw

 

Zásady používání souborů cookie

Pokud chcete více informací o tom, jak využíváme soubory cookie, pošlete nám e-mail na adresu [email protected]

 

Co jsou soubory cookie?

V průběhu vašich návštěv na naší stránce https://www.garciadepou.com/ používá vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran. Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají v systému uživatele a které umožňují personalizaci a usnadnění navigace uživatele na webových stránkách. Tyto soubory jsou přidruženy k anonymnímu uživateli bez možnosti odvodit z něj osobní údaje. Tyto soubory cookie neobsahují důvěrné informace, které se vás týkají.

Vlastní cookies jsou ty, které jsou odesílány do počítače uživatele z počítače spravovaného editorem a ze kterých je poskytována služba požadovaná uživatelem.

Cookies třetích stran jsou ty, které jsou odesílány do počítače uživatele z počítače, který není spravován editorem, ale posílá jiný subjekt, který zpracovává data získaná prostřednictvím cookies.

 

Typ a účel souborů cookie

V závislosti na subjektu, který spravuje doménu, ze které jsou cookies odesílány, a nakládá se získanými údaji, lze rozlišit dva typy: vlastní cookies a cookies třetích stran.

Existuje také druhá klasifikace podle doby, po kterou zůstávají uloženy v prohlížeči klienta, což mohou být soubory cookie relace nebo trvalé soubory cookie.

Nakonec existuje další klasifikace s pěti typy souborů cookie podle účelu, pro který se získaná data zpracovávají: technické soubory cookie, personalizační soubory cookie, analytické soubory cookie, reklamní soubory cookie a soubory cookie behaviorální reklamy.

 

Přijetí Zásad používání souborů cookie

Naše společnost předpokládá, že souhlasíte s používáním cookies. Informace o vašich Zásadách používání souborů cookie však zobrazuje ve spodní části kterékoli stránky portálu při každém přihlášení, abyste o nich věděli.

Na základě těchto informací je možné provést následující akce:

 • Přijímat soubory cookie. Toto varování se znovu nezobrazí při přístupu na jakoukoli stránku portálu během této relace.
 • Zavřete. Upozornění je na této stránce skryté.
 • Upravte konfiguraci. Můžete získat více informací o tom, co jsou cookies, znát Zásady používání cookies a upravit konfiguraci svého prohlížeče.

 

Soubory cookie, které se používají, jsou následující:

POSTIŽENÉ SOUBORY COOKIES

 • GOOGLE ANALYTICS
 1. Název souboru cookie: __utma Soubor cookie třetí strany Vygeneroval: Google Analytics Použití: používá se k rozlišení uživatelů a relací. Soubor cookie se vytvoří při spuštění knihovny javascriptu a soubory cookie _utma neexistují. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics. Doba trvání: 2 roky
 2. Název souboru cookie: __utmb Soubor cookie třetí strany Vygeneroval: Google Analytics Použití: Používá se k určení nových relací / návštěv. Soubor cookie se vytvoří, když se spustí knihovna javascript a soubory cookie _utmb neexistují. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics. Doba trvání: 1 den
 3. Název souboru cookie: __utmc Soubor cookie třetí strany Vygeneroval: Google Analytics Použití: Nepoužívá se v ga.js. Historicky tento soubor cookie funguje společně se souborem cookie _utmb k určení, zda byl uživatel v nové relaci / návštěvě... Trvání: Relace
 4. Název souboru cookie: __utmz Soubor cookie třetí strany Vygeneroval: Google Analytics Použití: Ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na váš web. Soubor cookie se vytvoří, když se knihovna javascriptu spustí a aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics .. Trvání: 6 měsíců
 5. Název souboru cookie: __ga Soubor cookie třetí strany Vygeneroval: Google Analytics Použití: Soubor cookie nastavený službou Google Analytics a používaný k rozlišení uživatelů. Doba trvání: 2 roky
 • DVOJKLIK
 1. Název souboru cookie: ID Soubor cookie třetí strany Vygeneroval: Google Inc. Použití: DoubleClick (Google) používá ID souboru cookie ke sledování reklam zobrazovaných v každém prohlížeči. Když publikujete reklamu v prohlížeči, může služba DoubleClick použít ID souboru cookie tohoto prohlížeče k ověření reklam DoubleClick, které již v něm byly publikovány. DoubleClick se tak vyhýbá zveřejňování reklam, které uživatel již viděl. Doba trvání: 2 roky
 • GOOGLE ADWORDS
 1. Cookie: Google Adwords Conversión Cookie třetí strany Vygenerováno: Google Inc Použití: Tento soubor cookie Google se používá k měření konverzí, ke kterým dochází díky návštěvám generovaným návštěvností generovanou prostřednictvím Google Adwords. Doba trvání: 30 dní

VÝJIMKY COOKIES

 • GOOGLE ANALYTICS
 1. Název souboru cookie: compliencecookie Vlastní cookie Vygeneroval: Garcia de Pou Použití: Bylo použito ke zjištění, zda již bylo dříve přijato upozornění na soubory cookie. Doba trvání: 15 dní
 2. Název souboru cookie: frontend Vlastní soubor cookie Vygeneroval: Garcia de Pou Použití: Session pro zjištění informací o procházení webu uživatelem. Doba trvání: 1 den

 

Informace o tom, jak zakázat nebo odstranit soubory cookie uvedené v hlavních prohlížečích.

Můžete například najít informace o tom, jak to udělat v případě, že používáte jako prohlížeč:

 • Firefox z http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
 • Chrome z http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 • Průzkumník z https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 • Safari z http://support.apple.com/kb/ph5042

Kromě toho můžete také spravovat úložiště souborů cookie ve svém prohlížeči pomocí nástrojů, jako jsou následující:

 • Ghostery: www.ghostery.com
 • Vaše online volby: www.youronlinechoices.com/es